perjantai 11. marraskuuta 2016

Kehittäjäkahvila 7.12. HietalahdenrannassaTamora Oy:n ubiikin oppimisen fyysisessä ulottuvuudessa, eli tuttavallisemmin Hietalahdenranta 11:ssä järjestetään 7.12. klo 15.00 eteenpäin Kehittäjäkahvila. Jos tarvitset uusia ideoita, sparrausta kehitysideoillesi tai haluat tutustua muutosmuotoilumaailman uusimpiin virtauksiin, olet sydämellisesti tervetullut nauttimaan innovatiivisesta tunnelmasta!

torstai 13. lokakuuta 2016Osallisuus
Ihminen on oman elämänsä keskiössä. Hänen ympärilleen pitäisi rakentua palvelu. Ihmisen tulee myös itse olla aktiivinen toimija omassa elämässään, subjekti, sen sijaan että olisi objekti. Tarvitaan rajojen rikkomista  ja ajatusmallien muuttumista. Tarvitaan avoimmuutta uudelle. Tarvitaan kontrollin rikkomista ja byrokratian purkamista. Tarvitaan kannustamista ja kannustusta, oman tekemisen palkitsemista. Luoko hyvinvointiyhteiskunta aidosti hyvinvointia?
Ladies in red

Uusi työ haastaa keskustalais-luterilaisen eetoksen...
Työelämän uusiutuessa osaamisen tarpeet muuttuvat. Toisaalta valmiita huippuosaajia ei ole vaan kyvykäs työntekijä kehittyy työntekemisen mukana. Hyvä työnantaja tiedostaa myös, että rekrytoinnissa kannattaa enemmän panostaa kehittymispotentiaaliin kuin pitkiin ja pönöttäviin CV-kirjoitelmiin. Toimialasta riippumatta työntekijät joutuvat omaksumaan ja hallitsemaan uusia työvälineitä ja toimintatapoja. Aika usein työntekijät joutuvat itse löytämään keinot päästä tavoitteisiin ja voittamaan asiakkaat. Tätä taustaa vasten haaste nousee ennenkaikkea perusopetukselle ja ammatilliselle koulutukselle, kun työelämässä kilpailijat menevät oikealta ja vasemmalta ohi luottaen omaan osaamiseen ja asenteeseen suomalaisen miettiessä osuuko pilkut oikeisiin paikkoihin.

Sinisen ryhmän puolesta...
Jaana Utin Linkedin postauksen (2.10.16) innoittamana:

Tunne. Kokeile. Innostu. Toimi. Ideoi. Ajattele. Kehitä. Usko. Uskalla. Luota. Välitä.
Ole rohkea. Luo uutta.  Riko rajoja. Ole "joku muu". Käytä päätäsi. Älä pysähdy.


MaaritMirkkaJenniMerviPetra 

Byrokratian sortuvat portaat

Ryhmä 4, keltainen.
Jaana Utti LinkedIn teksti 28.9.2016:
Siellä ne vaan tekee. Uutta työtä. Ei varmasti edes laillisesti eikä ainakaan sääntöjen mukaan

Jaanamaiseen värikkääseen tyyliin kirjoitettu kannanotto siitä, miten työllistämistä poliittisella virkamiestasolla pohditaan ja kuinka se lopulta ehtii muumioitua ennen kuin yhtään konkreettista tekoa asian eteen on ehditty tehdä.

Kuusamossa kaadettiin ensi töiksi byrokratian portaat ja luotettiin luovaan toimintaan. Tällä suunnittelemattomalla aktiivisuudella saatiin luoduksi satoja aktivointisuunnitelmia, jotka eivät jää vain suunnitelmiksi.
Kuusamossa ymmärrettiin, että:

1. byrokratia on este innovaatiolle ja toiminnalle
2. aikataulutus ei ole työkalu vaan jarru
3. liiallinen suunnitelmallisuus on hidaste, toteutus on tärkein työkalu
4. suora toiminta voi olla taloudellisesti tuottavampaa


Joskus vähemmän suunniteltu kasvattaa pysyvämmät juuret kuin hyvin suunniteltu.

Mehiläinen JET10 keltainen

perjantai 9. syyskuuta 2016

Muutosten polulla

Jatkuva parantaminen, jatkuva oppiminen ja jatkuva innovointi ovat oikeastaan saman asian erilaisia ilmentymiä. Kun kehitämme toimintaa opimme siinä sivussa ja kun pidämme mielen avoimena pienistä kehitysideoista voi syntyä kokonaan näkökulmia.

Luennolla esittelin Lean –boardia näiden kehittämisideoiden seurantaan ja visualisointiin.  Perinteinen Leanin työväline ongelmien jalostamiseen uusiksi innovaatioiksi on ns. A3 kuvaus (hyvä template löytyy esim. täältä) Sitä ei pidä säikähtää: perusajatuksena on kuvata 1) nykytila haasteineen 2) tavoitetila ja 3) konkreettisista, aikataulutetuista toimenpiteista koostuva polku jolla päästään nykytilasta tavoitetilaan.  Loppu on täsmennystä ja seurantaa – saatiinko aikaan haluttuja muutoksia?

Tavoitetila kannattaa miettiä myös siitä näkökulmasta, että ei pelkästään haeta nykytilaa ilman ongelmia vaan ideaalista tilannetta asiakkaan kannalta. Näin voi syntyä myös niitä uusia radikaalejakin innovaatioita, joita myös välillä tarvitaan.

Menestystä muutosten ja kokeilujen polulla!


Terveisin Tom

tiistai 9. elokuuta 2016

Johdanto Lean -ajatteluun

Lean nähdään usein pelkästään menetelmänä, jossa ulkopuolisten asiantuntijoiden johdolla organisaation olemassaolevista prosesseista otetaan ”löysät pois” ja siten saadaan aikaan hyppy tuottavuudessa.  Myös teollisen tuotannon mittareiden ja tulostavoitteiden väkisin istuttaminen esim. tietotyöhön tai palveluihin voi johtaa pahimmillaan keskittymään kokonaan vääriin asioihin ja näennäistehokkuuteen. Alkuperäisessä hengessään Lean on kuitenkin kokonaisvaltainen johtamisen malli, joissa pyritään saamaan koko organisaatio mukaan kehittämään toimintaa mielekkäämmäksi, sujuvammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Jos henkilöstö ei ole aktiivisesti ja innostuneesti mukana Leanin käyttöönotossa, todennäköisesti lähestymiskulma on väärä.

Torstain tapaamisessa käymme läpi Lean –perusfilosofiaa, käytännön tekniikoita, liittymäkohtia uuden työn ajattelumalleihin (palvelumuotoilu, Lean startup, ketteryys) sekä vinkkejä Leanin käyttöönottoon. Tavoitteena on synnyttää uusia oivalluksia, keskustelua ja kipinä lähteä Hyvän Muutoksen tielle.

Kommenttikenttään voitte laittaa ajatuksia ja kysymyksiä sisällön suhteen.  Myös jos teillä on omia kokemuksia Leanista tai sen käyttöönotosta, voitte myös jakaa niitä.

Nähdään torstaina!


Terveisin Tom