torstai 13. lokakuuta 2016Osallisuus
Ihminen on oman elämänsä keskiössä. Hänen ympärilleen pitäisi rakentua palvelu. Ihmisen tulee myös itse olla aktiivinen toimija omassa elämässään, subjekti, sen sijaan että olisi objekti. Tarvitaan rajojen rikkomista  ja ajatusmallien muuttumista. Tarvitaan avoimmuutta uudelle. Tarvitaan kontrollin rikkomista ja byrokratian purkamista. Tarvitaan kannustamista ja kannustusta, oman tekemisen palkitsemista. Luoko hyvinvointiyhteiskunta aidosti hyvinvointia?
Ladies in red

Uusi työ haastaa keskustalais-luterilaisen eetoksen...
Työelämän uusiutuessa osaamisen tarpeet muuttuvat. Toisaalta valmiita huippuosaajia ei ole vaan kyvykäs työntekijä kehittyy työntekemisen mukana. Hyvä työnantaja tiedostaa myös, että rekrytoinnissa kannattaa enemmän panostaa kehittymispotentiaaliin kuin pitkiin ja pönöttäviin CV-kirjoitelmiin. Toimialasta riippumatta työntekijät joutuvat omaksumaan ja hallitsemaan uusia työvälineitä ja toimintatapoja. Aika usein työntekijät joutuvat itse löytämään keinot päästä tavoitteisiin ja voittamaan asiakkaat. Tätä taustaa vasten haaste nousee ennenkaikkea perusopetukselle ja ammatilliselle koulutukselle, kun työelämässä kilpailijat menevät oikealta ja vasemmalta ohi luottaen omaan osaamiseen ja asenteeseen suomalaisen miettiessä osuuko pilkut oikeisiin paikkoihin.

Sinisen ryhmän puolesta...
Jaana Utin Linkedin postauksen (2.10.16) innoittamana:

Tunne. Kokeile. Innostu. Toimi. Ideoi. Ajattele. Kehitä. Usko. Uskalla. Luota. Välitä.
Ole rohkea. Luo uutta.  Riko rajoja. Ole "joku muu". Käytä päätäsi. Älä pysähdy.


MaaritMirkkaJenniMerviPetra 

Byrokratian sortuvat portaat

Ryhmä 4, keltainen.
Jaana Utti LinkedIn teksti 28.9.2016:
Siellä ne vaan tekee. Uutta työtä. Ei varmasti edes laillisesti eikä ainakaan sääntöjen mukaan

Jaanamaiseen värikkääseen tyyliin kirjoitettu kannanotto siitä, miten työllistämistä poliittisella virkamiestasolla pohditaan ja kuinka se lopulta ehtii muumioitua ennen kuin yhtään konkreettista tekoa asian eteen on ehditty tehdä.

Kuusamossa kaadettiin ensi töiksi byrokratian portaat ja luotettiin luovaan toimintaan. Tällä suunnittelemattomalla aktiivisuudella saatiin luoduksi satoja aktivointisuunnitelmia, jotka eivät jää vain suunnitelmiksi.
Kuusamossa ymmärrettiin, että:

1. byrokratia on este innovaatiolle ja toiminnalle
2. aikataulutus ei ole työkalu vaan jarru
3. liiallinen suunnitelmallisuus on hidaste, toteutus on tärkein työkalu
4. suora toiminta voi olla taloudellisesti tuottavampaa


Joskus vähemmän suunniteltu kasvattaa pysyvämmät juuret kuin hyvin suunniteltu.

Mehiläinen JET10 keltainen